Bosexploitatie - Dunningen en eventuele heraanplant

Dunningen

Dunningen en eventuele heraanplant

Ons team heeft reeds veel ervaring opbouwd inzake achterstallig onderhoud van verwaarloosde bossen, omvorming van monoculturen naar een rijk gevarieerd bos, ...

Hierbij hebben wij oog voor het aanplanten van inheemse, waardevolle boomsoorten.